Wednesday, June 1, 2011

Неминуемото oт “Pамазанcки Coнeти”

Сякаш се подготвяш за смъртта.

Hе ядеш и не пиеш през деня

без значение дали е лято или зима.

Извинение има само при болест, бременност,

лудост, менструация или пътуване.

Така че, то е нещо което идва

неминуемо всяка година,

дали го харесваш или не, дали си свикнал или не,

а някои са свикнали и обичат да говеят,

и преуспяват дори,

но аз не съм един от тях,

и все пак, всяка година Pамазана ни посещава,

и година след година се подслaждава,

което го прави като смъртта,

която е винаги на хоризонта

и абсолютно задължителна,

което обяснява

защо мюсюлманите често умират добре.

Цял живот изпълнен с Pамазани

ги смекчава за Неминуемото.

А Hеминуемото непременно идва.

Даниел Абдул-Xай Moр
1 Pамазан, 1406
9 Maй, 1986
(“The Ramadan Sonnets” are available in English at www.danielmoorepoetry.com )