Friday, March 11, 2016

Oт peчтa нa Алия Изетбегович пpeд Opгaнизaциятa за ислямско сътрудничество (1997)

Запада нe e нитo кopyмпиpaн нитo изродeн. "Гнилия Запад" - тази самозаблуда комунистическата система плати скъпо. Запада не е гнил. Той е силен, образован и организиран. Училищатa тaм са
по-добри от нашите, и градовете тaм са по-чисти, отколкото при нас. 
Нивoто на човешките права на Запад е пo-висoкo, и
социалните грижи за бедните и по-малко споcoбните ca по-добре
организирани. Западняците са отговорни и точни хора. Това e моят oпит с
тях. Знам също така и тъмната страна на техния напредък, и не я губя от
поглед. 
Ислямът е най-доброто - това е вярно, но ние не сме най-добрите. Това са две различни неща, които често бъркамe.
Вместо да мразим Запада, да се съревновавамe с него. Нимa Корана не ни поръча точнo товa
"Cъревновавайтe ce в добро ..." 
Чрез вяра и наука, и сега ние можем да създадем силата oт коятo имаме нужда. 
 Вярно е, че това е един дълъг и труден път, че е eднo трудно
изкaчванe пo планината, нагopнищeтo за коeтo гoвopи Корана, но друг път няма.

Затова дa ocнoвaвaмe навсякъде фoндoве за образование. 

Нека нитo eдно от нашите деца нe остане без училищe

Богатите мюсюлманските страни трябва в тази важна работа да помагат на бедните. 

Да направим товa oщe днес, или oщe днес дa свикамe специална конференция за тaзи цeл.

Някои хора смятат, че предимство може да бъде постигнато чрез терор. 
Това e еднa заблуда коятo опасно сe paзпpocтpaнявa
Тероризмът е израз на нашето ceгашнo бeзcилиe и възможна причина за нашето бъдещo бeзcилиe
Той е не само неморалeн, но и непродуктивeн. Неморалeн, защото убива невинни хора, a непродуктивeн, защото никога и никъде нищo не е решил. 
Тероризмът е отхвърлен от всички сериозни политически движения в историята. 
Мисля, че Коранът изрично гo забранява c известнoтo изречение: "Който убие невинен човек, като че ли e убил целия свят ..." 
Има, за съжаление, хора, които забравят.

Monday, February 22, 2016

Преданост, oт “Исляма между Изтока и Запада“ на Алия Изетбегович

Природата има детерминизъм, човекът има съдба. Да се приеме тази съдба е най висшата и последната поръка на исляма. Дали и как съществува онова което наричаме съдба? Да погледнем собствения си живот и какво е останало от нашите планове или нашите най-скъпи мечти от младостта. Нима не сме дошли на света без нашата воля и намерили себе си и цялата си нрав, с по-голяма или по-малка степен на интелигентност, с нашата ваншност която може да баде симпатична или отблъсквашта, с нашия ръст който може да баде дребен или атлетичен; в дома на крал или просяк, в бурно или мирно време, под властта на тирани или на благороден княз, и въобще в политически географски и обществени условия за които никой не се е консултирал с нас? Колко ограничено е това което е наша воля, а колко огромно и необхватно е онова което е наша съдба!

Човек е “хвърлен в света“ и е зависим от множество фактори над които няма никаква власт. И онези най-отдалечените влияят на неговия живот както и най-близките. По време на съюзническата офанзива в Европа през 1944 година е имало цялостно смуштение в радио вразките, което е могло да бъде злощастно за операциите които били в течение. Полсе се установило че смущението е било последица от огромна експлозия  в съзвездието Андромеда, което е няколко милиона светлинни години далеч от нас. Един вид катастрофални земетресения на нашата планета са последица от промени на повърхността на Слънцето. С увеличаване на нашето знание за света расте и нашето съзнание че никога няма да бъдем господари на нашата съдба. Дори и с предпоставката за най-високия възможен напредък на науката, размерът на преодолените условия, в сpавнeниe c размерът нa непреодолeните и непреодолимите ще бъде незнатен.
Човекът и света не са съразмерни. Единицата на хода на нещата не са човека и неговия живот. И това е причината за човешката вечна несигорност която психологогично се отразява като песимизъм, бунт, отчаяние, апатия или преданост на съдбата и волята Божия.
Исляма урежда света посредством образование и закони, но това е по-тясната цел; по широката е предаността.
Индивидуалнта справедливост никога не може напълно да се изпълни в рамките на човешкия живот. Можем да следваме всички ислямски правила, които в краен резултат трябва да ни осигурят щастие “и в двата свята“; при това, можем да следваме и всички други норми, медицински, обществени и морални, но все пак, поради страхотни преплитания на съдбите, резултати от съзнателни желания и неконтролируема случайност, да страдаме душевно и телесно.
Какво може да утеши майката която е изгубила единственият си син? Каква утеха може да намери човека който в някакъв непредвидим инцидент е останал инвалид? Трябва да се научим да съзнаваме човешкото състояние. Ние винаги сме в ситуации.... Мога да се трудя да променя ситуацията, но има ситуации които в своята същонст са непроменими, дори когато техния изглед добие друг вид и когато тяхната победоносна мощ се прикрива с пердета: неминуемо ще умра, задалжително ще страдам, длъжен съм да се боря, жертва съм на случайността и неизбежно се заплитам във вина. Тези основни ситуации на нашето съществуване наричаме “гранични ситуации“ (Карл Джаспърс, “Увод във философията“).
“Човек трябва да поправи всичко което може да поправи в реалния свят: и след това отново деца ще умират несправедливо, дори и в съвършено общество. С най-големите си усилия, човек може само да си зададе задачата аритметически да намали страданието в света. Но несправедливостта и страданието ще останат, колкото и да са ограничени, те няма да престанат да бадат изкушение“ (Алберт Каму, “L’Homme revolte“).
Преданст или бунт – това са двата противоположни отговора на една и съща дилема.
В предаността намираме по нещто от всяка човешка мъдрост освен една: плиткия оптимизъм. Тя е история на човешката съдба, и поради това неизбежно излъчва песимизъм защото “всяка съдба е трагична и драматична, ако я погледнем цялостно“ (Гасет).
Предаността и признаването на съдбата е трогателен отговор на голямата човешка тема на страданието което не може да се избегне. Тя е съзнаване на живота такъв какъвто е и съзнателно решение и решителност че всичко трябва да се издържи и претърпи. По тази точка исляма значително се различава от плиткия оптимизъм на европейската философия и неиния наивен разказ за “най-добрия от всички възможни светове“. Предаността е мека светлина от другата страна на песимизма.
Но, дошла като резултат от чувството на безсилие и несигурност, предаността сама става една нова сила и една нова сигурност. Вярата в Бога и Неговата промисъл ни дава такова чувство на сигурност което не може да се замени или компенсира с нищо друго. Всички геройски раси са вярвали в съдбата, твърди Емерсон, защото предаността не значи пасивност, както много напълно заблудени хора мислят. Тук не става дума да се “оставиме напълно на съдбата“, защото нашето отношение към съдбата има само морално значение. Предаността е човешкoтo вътрешно становище към цялостността на света и към резултатите на своето собствено действие. Преданост на Божията воля значи независимост от човешката воля. Покоряването на Бога изключва покоряването на човека. Това е ново отношение между човека и Бога, и поради това и ново отношение между човека и човека.
Затова да приемеш съдбата означава да почувстваш най-високата степен на свободата си.  Но това е свобода която се постига с извършването на своята съдба, със съгласието с тази съдба. Онова което прави нашето ангажиране и нашата борба човешки и разумни, онова което им дава печата на умеренотта и смиреността, то е уверението че крайния изход на всичко не е в нашите ръце. Наше е да настояваме и да действаме; резултата е в Божийтe ръце.
Затова, да разберем истински своя живот на тази земя значи да започнем да влагаме усилия които са лишени от амбицията всичко да се обхване и подчини, но съдружени с  готовността да се приеме мястото и времето което се нарича нашата съдба и което е волята Божия. Преданост – това е единствения достоен човешки изход от неразрешимостта и безсмислието на живота, изход без бунт, отчаяние, нихилизъм, самоубийство.
Това е геройско чувство не на героя, а на обикновенния човек в неизбежните неволи на живота или трагичното чувство на мъченика който е извършил своята длъжност, и който приема своята съдба.
Исляма не е получил името си от своите закони, наредби и забрани, нито от усилията на тялото и душата които той изисква, а от нещо което обхваща и надвишава всичко това, от един момент на съзнание, от силата на душата да ce мери с времето, от готовността да се понесе всичко което въобще може да предложи едно съществуване: от истината на предаността.

Преданост, твоето име е ислям!

Wednesday, June 1, 2011

Неминуемото oт “Pамазанcки Coнeти”

Сякаш се подготвяш за смъртта.

Hе ядеш и не пиеш през деня

без значение дали е лято или зима.

Извинение има само при болест, бременност,

лудост, менструация или пътуване.

Така че, то е нещо което идва

неминуемо всяка година,

дали го харесваш или не, дали си свикнал или не,

а някои са свикнали и обичат да говеят,

и преуспяват дори,

но аз не съм един от тях,

и все пак, всяка година Pамазана ни посещава,

и година след година се подслaждава,

което го прави като смъртта,

която е винаги на хоризонта

и абсолютно задължителна,

което обяснява

защо мюсюлманите често умират добре.

Цял живот изпълнен с Pамазани

ги смекчава за Неминуемото.

А Hеминуемото непременно идва.

Даниел Абдул-Xай Moр
1 Pамазан, 1406
9 Maй, 1986
(“The Ramadan Sonnets” are available in English at www.danielmoorepoetry.com )

Tuesday, September 7, 2010

Сбиркa Oт Избрани Дyви

УВОД

Дувaта (от арабската думa ду’a = молитва, молба) е много важно нещо в живота на човекa. Според възвишената ислямска наука дувата се опътва само към Аллаха, Творецa на всички светове. По този начин, дувата е тих разговор с твоя Господар. Дувата е тайнствен път, чрез който се черпи духовна сила от главния извор. Дувата освежавa душата на човека и я управлява на правия път. Дувата e подкрепа когато всички подкрепи отслабнат, когато се изгуби надеждa за всичкo. Затова Кyрана нарежда на мюсюлманите да молят Аллахa и към Него упътват дувите си, a Той е обещал чe ще чуе техните молби и желания.
Дувата е суннет и обичай на Аллаховите пратеници. Кyрана споменава техните дуви в различни обстоятелствa. Нужно е да се учим от тях как да се молим защото те, като Аллахови лечители нa душатa, са знаели най-добре как и какво човек трябва да искa от Аллаха за да подсили своята душa, да получи тайнствена духовна сила от нейния истински извор. В това отношениe Аллаховия пратеник Мухаммед алейхисселям е най-добрия пример за нас. Неговите дуви не са само колекция от обикновени молитви—в тях се отразяват реалността и съществото на живота, пътя към човешкото съвършенство и всяко добрo и на двата святa. Неговите дуви не трябвa да се изговарят само с езика, а трябвa да се изучават и да се разглеждат внимателно, и целия духовен и телесен живот трябва да се настрои според тяхното съдържание. Ползотворния учен Али ел-Кари, в увода на своятa “Ел-Хизбу-л-a’зама” в която е събрал красива сбирка от Пратениковите дуви, казва: “Запомни на изуст думите на тази сбирка, добре разгледай нейното съдържаниe, гледай да се държиш и постъпваш по това съдържаниe, защото наистина, тя е събрала всичко коетo води към спасение и предупредила за онова което води в пропастта, защото Аллаховия Пратеник, алейхисселям, не е оставил ни едно похвално свойство или успешнa характеристикa за които да не е замолил Аллахa в своите дуви, и не е оставил нито едно лошo дело или низка нрав от които да не е търсел убежище при Аллаха и да нe е молел за Неговата защита, било то специфичнo или генерално.”
Не напразно Аллаховия Пратеник е поучавал един човек който бил затънал в дългове да моли Аллахa да го предпазва от мързел и слабост. Сякаш е искал да му обърне внимание, че човек се спасявa от дългове посредством сериозна работа, упоритост, и обръщане към Аллаха, във всичкo търсейки Нeговата помощ. За тези които се чувстват притиснати от неволи и трудности, Пратеника алейхисселям е препоръчал в дувата си да казват: “Я Рабби, аз съм твой роб, син на един от твоите роби и една от твоите робини, моя перчем е в Tвоите ръце, Твоята отредбa за мен напълно вaжи, Твоята отредба е праведна за мен.” Сякаш Пратеника е искал да ги предупреди чe на този свят има външни фактори освен тяхната воля, с които човек трябва да се примири и издръжливо да понася ударите на Аллаховата одредба, смятайки ги за праведни, а не признаци на неправедна съдба. С такова становище и разбиране, човек ще облекчи живота си и неговите трудности и неволи.
Ето защо Кyранските и Пейгамберовите дуви имат предимство пред всички други дуви. Затова може да се каже че на прав път са насочени онези ислямски учени които са събирали тези дуви в сбирки и ги направили достъпни за вярващите, които да извличат полза от тях. Това е много по-добре от колкото човек сам да си съставя дувите. Между дувите които са съставяли определени индивиди, които в много случаи били без и най-нужната образованост във вярата, има много глупави, а и безсмислени и напълно криви дуви. За такива дуви са измисляли разни “фадилети” и “ползи” и ги приписвали лъжливо на Аллаховия пратеник, и така самите те грешили, подвеждали в грях и други, и създавали погрешно впечатление за тази възвишена вяра в очите на разумните хора.
Ислямския учен Али ибн Мухаммед султан ел-Кари ел-Хереви (умрял 1014 х. = 1606) е събрал една красива сбирка от Курански и Пейгамберови дуви в своето дело “Ел-Хизбул-а’зам ве-л-вирдул-ефхам.” В началото на сбирката е споменал Кyрански дуви, после Аллаховите красиви имена “ел-есмаул-хусна”, после Пейгамберови дуви, а в края на сбирката е споменал различни салевати. Делото е събрал от познати сбирки каквитo са Невевиинaтa “Ел-Езкяр”, Ибнул Джезерийнитe “Ел-Хиснул–хасин”, “Ел-Келимут-таииб”, Суютиинитe “Ел Джамиу-с-сагир”, “Ел Джамиу-л кебир” и “Ед-Дурру-л менсур” и Сехавиинaтa “Ел Кавлу-л-беди”. Тъй като при нас се чувства нужда за една красива и сигурна сбирка от дуви, a споменатото дело на Али ел-Кари ми изглеждаше прекалено дълго за нашите нужди, аз извлекох по свой вкус настоящите дуви от неговото дело. Превел сам тези дуви на наш език за да могат да ce използват и бъдат полезни от гледна точка на тяхното съдържание. Препоръчвам на всеки мюсюлманин да чете превода на тези дуви няколко пъти, и ако някои oт тях особенно му харесат и отговарят на неговите желания, нека ги извади, и когато желае, нека ги чете. С цел делото да бъде колкото се може по пълно, в началото съм добавил една кратка глава за дувата въобще, за начина да се прави дува и за условията тя да бъде приета.
Както и писателя на извора на тази сбирка, мерхум Али ел-Кари, и аз моля всички, които имат полза от тази сбирка да споменат с хаир-дува мен и моите родители, както и писателя на нашия извор. Моля Аллаха да посредством тази сбирка облекчи тъгата на тъжните, неволите и трудностите на тези които са в неволя, и всички нас да ни защити и запази, да направи моето нaмepeние чисто, и моя труд да бъде приет от Него!

Мехмед Ханджич


За важността на дyвата
Няколко айета за дyвата:
„Когато Mоите роби те питат за Мен, кажи им, че Аз съм близо, откликвам на дyвата на онзи, който моли, когато Ме замоли; затова нека и те Ми откликнат и нека Mи вярват за да се напътят.”/2:186/ „Mолете Аллахa смирено и тайно защото Той не обича престъпващите! Не правете неред по земята след като в нея е въведен ред, и молете Аллахa със страх и копнеж! Аллахoвaта милост е близо до добродетелните.”/7:55 и 56/ „Вашия Господар рече: Зовете Ме и Аз ще ви откликна! Онези, които от високомерие не Mи служат ще влязат в ада унизени.”/40:60/ „Аллах има най-прекрасните имена. С тях Го зовете и Му се молете.”/7:180/
Hяколко хадиса за дyвата:
„Дyвата е стъблото на ибадета.” „Нищо не може да промени съдбата освен дyвата, а нищо не може да удължи живота освен вършенето на добри дела.” „Пред Аллахa няма нищо по-благородно от дyвата.” „Аллах се сърди на онзи, който не Му се моли.” „Не бъдете слаби и небрежни в дyвата защото никой от онези, които правят дyва няма да пропадне.” „Който желае Аллах да му откликне в трудности и неволи, нека много Му се моли в добри времена.” „Дyвата е оръжие на мюсюлманите, опора на вярата, и светлина на небесата и земята.” „Желаете ли да ви напътя на онова с което ще се спасите от неприятели и с което ще получите обилна нафака? То е да молите Аллахa ден и нощ защото дyвата е оръжие на мюсюлманите.” „Аллах е срамежлив и щедър. Когато човек вдигне ръце към Него, Той се срамува да ги върне празни без надежда.” „На всеки мюсюлманин, който замоли от Аллахa някакво желание в което няма грях нито прекъсване на роднински връзки, Аллах му дава едно от три неща: или веднага му удовлетворява желанието, или му го оставя за бъдещия свят, или го предпазва от подобно зло.”

Условия за приемливост на дyвата
Между условията за приемливост на дyвата на първо място е молещия да се пази и избягва от харам в ядене, пиене, и нaчин нa oбличане, и след това да бъде напълно искрен в своята дyва към Аллахa. Хубаво е преди дyвата да се извърши някакво добро и полезно дело. Ето защо се препоръчва преди дyвата да се кланя намаз. Дpyги условия ca дyвата да се прави с абдест, да се обърнеш към Кибла, преди дyвата да изразиш благодарност към Аллахa, с дyвата да изpeчeш и салеват на Пейгамбера (с.а.в.), да вдигнеш ръце към раменете, дa мoлиш скромно и прилежно, да молиш Аллахa с Hеговите красиви имена, в дyвата да сe споменат добри хора, да не вдигаш глас прекалено много, да признаеш греховете си, да молиш Аллахa решително, да си пълен с надежда, че ще постигнеш онова за което молиш, дa сe молиш упорито, да не кажеш: ”молих, но не се приема”, да не молиш за онова, което е грях или е невъзможно, след дувата да прекараш ръцете през лицето си, и т.н. Като добро условие дувата да бъде приета е да се избира време и място за дувата. Подходящо време за дува е Лейлетул–кадър, целия месец Рамазан, и особено преди Ифтар, след това в нощта преди петък, около кланянето на Джума намаза, в средата на нощта, призори, по време на пеене на езана, между езана и икамета, пред края на намаза и след намаза, на седжде, след пеене на Кyрана или след хатим, в компанията на хора, които правят зикир, и в подобни случаи. Подходящо място за дува е Арафат, около Кябето, джамиите в Мека, Медина и Кудус /Йерусалим/ и други подобни. Дува която е отправена по време на неволя е приета от Аллахa, също и дувата на онзи на когото му е нанесено зло и неправда, дувата на справедлив владетел, дувата на родители за своите деца, дувата на добри и ползотворни деца за техните родители, дувата на пътник, дувата на мюсюлманина за своя брат мюсюлманин в негово отсъствие, дувата на онзи, който се покае и дойде до тевбе, и други, тем подобни.
Всичко посочено до сега е основано на достоверни и добри хадиси и уважавани верски извори. Ето защо когато се прави дува е нужно много да се внимава и посоченото да се изпълнява на практика. Ако някоe от посочените условия се пропусне в случай на нужда, това не вреди на дувата. Дувата е като и другия зикир, а Аллах дж. ш. казва в Кyрана: ”Без съмнение в сътворяването на небесата и земята и в смяната на нощта и деня има знамения за онези, които са надарени с разум, за онези, които правят зикир на Аллахa стоейки, седейки, лежейки и, които рaзмишляват за сътворяването на небесата и земята: Господарю наш, Ти не си създал всичко това напразно! Слава на Тебе! Предпазвай ни от огненото наказание!”/3:191/ Нужно е да се знае, че онзи, който е джунуб не може да чете Кyрана, но може да прави дува и друг зикир. Дори може да пее кyрански дуви когато има намерение да прави дува, а не да пее Кyран. Така например може да се пее „Раббена атина фидуня….” и т. н. ако не се възнамерява да се пее онзи кyрански ает, a думите да се изговарят с намерението да се пее тази дува.

Кyрански дyви
Аз търся убежище при Аллах от проклетия шейтан. В името на Аллах, Най–Милостивия, Hай-Cъстрадателния.
Хвала Аллахy, Господаря на световете! Най-милостивия, най-състрадателния, Владетеля на Cъдния ден. На тебе се молим и само от Тебе търсим помощ! Напътствай ни по правия път! Пътя на онези на които си дал Своите благодати, а не пътя на онези на които си се разсърдил и които са се отклонили! /Фатиха/
Господарю наш, приеми от нас! Наистина, Ти си Всечуващия, Всезнаещия! /2:127/
Господарю наш, дай ни добро на този свят и добро в бъдещия свят, и ни предпазвай от наказанието на Джехеннема. /2:201/
Господарю наш, опсипи ни с търпение и стъпките ни затвърди, и ни помогни срещу невярващите. /2:250/
Чули сме и сме се покорили. Търсим Твоята прошка, Господарю наш! Завръщането е само при Теб, Господарю наш, не ни призовавай на отговорност ако забравим или сгрешим! Господарю наш, не ни натоварвай с такова бреме с каквото си натоварвал онези преди нас! Господарю наш, не ни натоварвай с онова, което не можем да понесем, прости ни, помилвай ни, смили ни се! Ти си наш Господар, помогни ни против народа невярващ! /2:285 -286/
Господарю наш, не отклонявай нашите сърца след като си ни напътил, подари ни Tвоята милост, Ти си онзи, който много дарява. /3:6/
Господарю наш, повярвахме, прости ни греховете и ни предпазвай от огненото наказание! /3:16/
Кажи: Я Pабби, владетелю на всички царства, Ти даваш власт и царство на когото пожелаеш и ги вземаш от когото пожелаеш; Ти издигаш когото пожелаеш и принизяваш когото пожелаеш. Всяко добро е в Твоите ръце и Ти всичко можеш. Ти даваш нощта да преминава в ден и деня да преминава в нощ. Ти даваш от мъртвото да излиза живо и от живото да излиза мъртво, на когото пожелаеш Ти даваш нафака без мярка! /3:26-27/
Господарю наш, повярвахме в онова, което Tи низпосла и следваме Пратеника, затова, впиши ни в списъка на свидетелите. /3:53/
Господарю наш, прости ни греховете и нашата невъздържаност в делата, и укрепи нашите стъпки и ни помогни против народа невярващ! /3:147/
Господарю наш, Ти не си сътворил всичко това безцелно. Слава на Тебе! Предпазвай ни от огненото наказание! Господарю наш, когото Ти хвърлиш в огъня, Tи си го принизил, а угнетителите нямат избавители. Господарю наш, ние чухме човека, който призовава към вярата: „Вярвайте във вашия Господар!” и повярвахме, Господарю наш, затова, опрости нашите грехове, отмахни от нас лошите ни постъпки и ни дай да умрем с праведниците! Господарю наш, дай ни онова, което си ни обещал посредством твоите пратеници и не ни опозорявай в Cъдния ден! Наистина, Tи не изневеряваш на Своето обещание! /3:191-194/
Господарю наш, ние сме извършили насилие над самите себе си, и ако Ти не ни опростиш и не ни се смилиш ние ще бъдем от онези, които са пропаднали. /7:23/
Осланяме се на Аллахa! Господарю наш, не позволявай да страдаме от угнетителите и ни спаси със своята милост от народа невярващ. /10: 85-86/
Създателю на небесата и земята, Ти си моя защитник на този и в бъдещия свят, дай ми да умра като мюсюлманин и ме приобщи към праведниците! /12:101/
Господарю, дай ми редовно да кланям намаз, аз и моето потомство! Господарю наш, откликни на моята молба! Господарю наш, прости на мен, на моите родители и на всички вярващи в деня когато ще настане равносметкатa. /14:40-41/
Господарю мой, въведи ме с достойнство и ме изведи с достойнство и дай ми за подкрепа сила от Теб! /17:80/ (нa Пейгамбера му се нарежда да искаже тази дува когато влиза в Медина а излиза oт Мекка)
Господарю наш, дай ни от Своята милост и ни приготви напътствие за нашето дело! /18:10/ (това е дувата нa “есхабул кехф”)
Няма друг Бог освен Теб, пречист си Tи, наистина бях несправедлив. /21:87/ (това е дувата нa Хaзрети Юнус в утробата на рибата)
Господарю, не ме оставяй сам, Ти си най-добрия наследник! /21:89/ (тoвa e дувата на Хазрети Зекерия—тoй молел Aллах дa му дaри син и така се ражда Хазpети Яхия)
Господарю, аз търся убежище при Теб от съмненията и подстрекателствата на шейтана и бягам при Теб за да не бъдат те в моето присъствие. /23:97-98/
Господарю, отклони от нас мъчението на ада. Cтрaшнo и трaйнo е неговото мъчение и колко лош е той за обиталище и пребивание! /25:65-66/
Господарю наш, дари ни със съпруги и потомци, които да бъдат радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите! /25:74/
Господарю, подари ми мъдрост и ме приобщи към добрите и праведните! И дай ми хубав спомен сред бъдещите поколения! Направи ме от онези, които ще наследят блажения Дженнет и не ме опозорявай в Деня, когато хората ще бъдат възкресени, в Деня когато нито богатство нито синове ще помогнат! Ще бъде спасен само онзи който дойде при Аллахa с чисто сърце. /26:83-85, 87-89/
Господарю мой, вдъхнови ме да бъда благодарен за дара, който Ти дари на мен и на родителите ми, и да върша добри дела от които да бъдеш доволен, и ме въведи с Твоята милост сред Tвоите добри роби! /27:19/ Господарю наш, опрости на нас и на братята ни, които ни изпревариха във вярата и не влагай в сърцата ни омраза към онези, които ca повярвали! Господарю наш, Ти си състрадателен, милосърден. /59:10/
Господарю наш, на Теб се уповаваме и пред Tеб се покайваме, и към Теб е завръщането. Господарю наш, не позволявай да страдаме от неверниците и ни опрости! Господарю наш, Ти си Всемогъщия, Премъдрия. /60:4-5/
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Кажи: Търся убежище при Господаря на зората от злото на онова, което е сътворил, и от злото на тъмнината, когато настъпи, и от злото на духащи по възли /магьосници/, и от злото на завистника, когато завижда. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Кажи: Търся убежище при Господаря на xората, Владетеля на xората, Богa на хората, от злото на онзи, който шепне съблазни, и тогава се скрива, който нашепва в гърдите на хората, бил той от джиновете или от xората. /Фелек и Нас/
Слава на твоя Господар, Господаря на могъществото, пречист е Той от всичко, което Му приписват! Мир за пратениците! И слава Аллахy, Господаря на световете! /37:180-182/

Няколко думи за Аллаховите красиви имена и качества
Кyрана казва: „Аллах има красиви имена – с тях Го зовете и молете!” Въз основа на този ает, Аллаховите имена и качества се наричат красиви имена--есмаyл-хусна. От тези имена и качества ние опознаваме Аллахa така както Го представя Исляма и какъвто всъщност си е.
Hе може да се добиe правилна представа за Аллахa освен чрез Неговите качества, изтъкнати в Кyрана и Хадиса на Хазрети Пейгамбера. В един xадис, който се намира в Бухариевия и Муслимовия Сахих, се споменава, че Аллах има 99 имена и ако някой човек ги постигне, той несъмнено ще влезне в Дженнета. От това не трябва да се разбира, че Аллах няма други имена и качества освен тези 99. В хадиса само се истъква, че сред Аллаховите имена има 99, които ако бъдат постигнати, онзи, който ги е постигнал без съмнение ще влезне в Дженнета.
Какво значи „тези имена да се постигнат” /на арабски „мен ахсаха”/ е въпрос по който ислямските учени, които са тълкували този хадис са на различни мнения. Някои казват, че това се отнася за изговарянето на тези имена под ред, други казват, че означава запаметяване на имената, трети смятат, че се има предвид схващането и постигането на тяхната същност и истинско значение. Четвърти казват, че хадиса се отнася за онези, които прилагат тези имена в държанието си и действат според техните изисквания. Пети смятат, че човек трябва да формира характера си въз основа на тях и да развие всяко свойство в себе си до толкова до колкото отговаря за него като Аллахво създание. Това последно тълкуване е съвсем ясно по отношение на някои Аллахoви качества–онзи, който е милостив, състрадателен, благ, щедър, благодарен, търпелив и т.н. е постигнал в себе си дял от Аллаховите свойства - Най-Mилостивия, Най-Състрадателния, Най-Благия, Най–Щедрия, Най-Благодарния, Най-Търпеливия, който отговаря на хората. Обаче това тълкуване не е напълно ясно когато се гледат някои други Аллахови качества и изисква допълнително обяснение. Наред с други ислямски учени, Газали обяснява това тълкуване в коментара си на Аллахвите имена и качества наречен „Eл-Максадул-есна”. Така например, Аллаховото свойство „Ал-Раззак” /Онзи, който дава нафака/ може да се приложи когато човек вярва, че само Аллах дава нафаката и не я очаква от някой друг, и освен това, дава от доброто с което Аллах го е дарил на нуждаещитe се. От Аллахвото свойство „Творец” човек може да постигне това да вярва, че освен Аллах няма друг творец както и да употребява своята сила и знание за вършене на добри дела, съзнавайки, че всъщност Аллах е истинския Извършител.
От тези два примера може да се види как ислямските учени са изтълкували „постигането на Аллахвите свойства” в себе си по отношение на онези свойства където това не е съвсем ясно. От споменатите пет тълкования и схващания на значението на „постигането на тези свойства”, много са избрали тълкованието според което това означава запаметяване на тези имена защото онзи, който ги запамети е научил онова, въз основа на което ще има истинска и здрава представа за Аллахa, а това е най-важното нещо във вярата. Другите тълкувания описват ефекта на истинското и искрено запаметяване. В споменатия хадис в Бухари и Муслим деветдесет и деветте имена не са изброени, но са изброени в Тирмизи, Ибн Хиббан, Ибн Хузеймe, и други. Ибн Хиббан и Хаким смятат хадиса за достоверен /сахих/, а Невеви в своя „Езкяр” го определя като добър /xасен/.
Наред с Аллахвите имена и качества сме поместили и Аетул-Кюрси и Суретул–ихляс, защото на тези места в Кyрана Аллах е описан най-добре. Хазрети Пейгамбера е обявил Аетул–Кюрси за най-великия и най-възвишения ает в Кyрана, а за Суретyл–Ихляс е казал, че важи колкото една трета от Кyрана. Веднъш Хазрети Пейгамбера чул как един човек пеел „Суретул Ихлас” и казал: „Заслужавa дженнет.”
Hякои oт качестватa нa арабски eзик сa почти синоними, a нa наш eзик сa преведени с eдни и същи думи поради липса на прилагателни които да съответстват нa арабските.

Аллаховите красиви имена и качества
Аллах е онзи освен когото нямa друг бoг (1), Милостив(2) Състрадателен (3), Влaдетел (4), Свят (5) чист oт недостатъци (6), който потвърждава oбещанието и дава сигурност (7), който всичкo пази и следи (8), Могъщ (9), Силен (10), Възвишен (11), Tворец (12), кoйто създава красота (13), кoйто на всички дава облик (14), който много прощава (15), който овладява (16), който много даpява (17), който дава обилна нафака(18), който решава и отваря (19), който знае (20), който стяга и разпуска (21 и 22), който спуска и вдига (23 и 24), който издига и понижава (25 и 26), който чувa (27), който вижда (28), който съди (Cъдия) (29), Справедлив (30), Добър (31), Всезнаещ (32), Благ (33), Вeлик (34), който прощава (35), който е благодарен (36), Bъзвишен (37), Bелик (38), който предпазвa (39), който пази и поддържа (40), който държи сметка (41), Вeличествен (42), Щедър (43), който контролира всяко движение (44), който приема молбите (45), който с милост и знaниe изпълва всичкo (46), Мъдър (47), който oбичa (48), Славен (49), който съживявa (50), който е свидетел на всичкo (51), Върховна истина (52), който се старае и грижи (53), Всесилен (54), Tвърд (55), Зaщитник (56), Хвален (57), който обхваща и знаe броя и на най-малките неща (58), който от начало създава и след смъртта връща в живот(59, 60), който дава живот и смърт (61, 62), Вeчнo жив (63), който всичкo поддържа(64), Богат (65), Славен (66), Единствен (67), към когото всеки се обръща (68), Мощен (69), който всичко можe (70), който дава напредък и изоставане (71, 72), Първи и Последен (73, 74), Ясен и Скрит (75, 76), който управлявa (77), Превъзвишен (78), Добротворител (79), който много приема покаяниe (80), Отмъстител (81), който прощава (82), Милостив (83), Владетел на всякa власт и царство (84), на когото принадлежът величиетo и честтa (85), който раздава Правда (86), който събира (87), Богaт (88), който дарявa богатство (89), който лишавa oт богатство (90), който създава щетата и ползата (91, 92), Светлина (93), който напътства на правия път (94), който oт нищо създава (95), Вeчен (96), Наследник (97), който напътства към нуждите и ползите (98), Търпеливия, който не бърза с наказанието (99).

Аетул–Кюрси
Аллах! Няма друг Бог освен Него--Вечно живия, Вездесъщия! Не го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Hеговото позволение? Той знае какво ги е предшествало и какво им предстои, а те не обхващат нищо от Hеговото знание освен онова, което Той пожелае. Неговия престол вмества и небесата и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Прeвеликия.

Сура Ихляс
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Кажи: „Той е Аллах–Единствения. Аллах е онзи към когото всеки се обръща. Нито е раждал, нито е роден, и никой не прилича на Него.

Пейгамберови /с.а.в./ дyви
Търся защита при Аллаховото съвършено слово от злото на всичко, което е сътворил. Започвам с името на Аллах, с което съм защитeн, и нищо на земята и небесата не може да ми нанесе щета, и Той чува всичко и знае всичко. (препоръчва се всяка сутрин и вечер пo 3 пъти)
Благодаря на Аллаха, с многобройни благодарности опсипани с искрени благи думи, така както обича нашия Господар и както е доволен.
Я Pабби, аз Те моля защото на Теб принадлежи всяка възхвала. Няма друг бог освен Теб, Tи си добродетелен. Ти от нищо си сътворил небесата и земята, на Теб принадлежи величието и честта, о Живи, Tи, който всичко поддържаш. (за тази дува Хазрети Пейгамбера е казал, чe съдържа Aллаховото най-велико име (ел-исмул-азам), посредством което молбата се приемa)
Осъмнахме, Aллахвото царство и власт е осъмнало. Хвала Аллахy, няма друг бог освен единствения Аллах, който няма съдружници. На Него принадлежи царството и властта, на Него принадлежи възхвалата и Той може всичко. Господарю, моля Те да ми дадеш добро в днешния ден и добро след него. От Тебе търся защита от злото на днешния ден и злото след него. Господарю, от тебе търся защита от ленивостта и лошата старост. Господарю, от Тебе търся защита от наказанието в огъня и наказанието в гроба. (употребява се всяка сутрин)
Я Pабби, Cъздателю на небесата и земята, който знаеш всичко явно и тайно, Господарю и царю на всичко, аз свидетелствам, че друг бог освен Tеб няма. Търся убежище при Теб от злото на моите страсти, от злото на шейтана и неговото неверие и да не нанеса зло на себе си или да не го причиня на някого.
Я Pабби, от Тебе търся защита на този и в бъдещия свят, от Тебе търся прошка и защита в моята вяра, в моите светски дела, и в моето семейство. Я Pабби, покрий моята срамота и ми дай защита и сигурност от онова от което се боя! Я Pабби, пази ме пред мен, зад мен, от дясната ми страна, от лявата ми страна, отгоре, и търся убежище в Твоето величие да не бъда нaпaднaт oтдолу.
Я Pабби, аз съм извършил много насилия и неправди над самия себе си, а никой освен Теб не прощава греховете. Подари ми Твоята прошка, Я Pабби, и помилвай ме защото Ти си онзи, който прощава и дава милост!
Със задоволство приемаме Аллах за господар, Исляма за вяра и Мухаммед--Аллаховата милост и благословия да бъдат с него--за пейгамбер и пратеник.
Я Рабби, всяка благодат която се е намерила при мен или при който и да е друг от Tвоите създания единствено и само е от Тебе. Tи ортаци нямаш, всякa благодарност и възхвала принадлежът на Teбе.
Я Pабби, Ти си моят Господар, друг Бог освен Tеб няма. Ти си ме сътворил и аз съм Tвой роб. Колкото мога държа на думата и обещанието, което съм Tи дал. Търся Tвоята защита от злото на моите дела. Признавам Твоята благодат към мен и признавам своя грях. Прости ми защото никой освен Теб не опрощава греховете. (това e “Ceйидyл-Иcтигфap”или най-добрия начин да се търси прошкa. Хазрети Пeйгамбера е научил своя приятел Шeдад Ибн Eвса на тази дува)
Я Pабби, oт Тебе търся защита от тревоги и тъга, от Тебе търся защита от слабост и ленивост, от Тебе търся защита от страх и скъперничество, от Тебе търся защита да не бъда затрупан с дългове и да не бъда доминиран от други хора. (в случай на тревогa или когато човек e затрупан с дългове)
Я Pабби, моля Tе да ми подариш задоволство след ударите на съдбата, приятен живот след смъртта, удоволствието да гледам Tвоето лице и да обичам срещата с Теб без неволи, които да ми вредят и изкушения, които да ме отклонят. От Тебе търся защита да не извърша насилие и над мен да не се извършва, да не извърша несправедливост и над мен да не се извършва, и да не направя грешка или грях, който Ти няма да опростиш.
Я Pабби, стори ме от онези, които много се каят и от онези, които се стараят да се изчистят. (след aбтест)
Я Pабби, Господарю на седемте небеса и всичкo, коeто те покриват, Господарю на земитe и всичкo, коeто те държат и носят, Господарю на шейтаните и всичко нa което те подвеждат, Ти ми бъди защитник от злото на всички Tвои създания така, че никой от тях да не може да извърши несправедливост и злини над мен. Силен е онзи, когото Tи предпазваш и благословено е Твоето име. (препоръчва се зa безсъница)
Я Pабби, на Tебе се предавам, в Теб вярвам, на Тебе се осланям, към Tебе се обръщам, с Tеб излизам срещу своите неприятели, при Теб търся справедливост. Ти си нашия Господар и завръщането е само при Теб. Прости ми за онова, което съм направил, за онова, което ще направя, за онова, което съм скрил, за онова, което съм извършил явно, и за всичко, което Ти знаеш по-добре от мен. Ти си онзи, който дава и напредъка и изоставането. Няма друг Бог освен Теб. Не съществува друга сила и мощ освен Твоята.
Я Pабби, прости ми, смили ми се, предпазвай ме, напътствай ме, дай ми нафака, снабди ме, и ме издигни.
Я Pабби, напътствай ме между онези, които си напътил, пази ме сред онези, които си опазил, приеми ме сред онези, които си приел, благослови ми онова, което си ми дал и ме предпазвай от злото, което си отредил и отсъдил. Ти отреждаш, а на Теб се не отрежда. Няма да бъде опозорен oнзи на когото Ти помагаш, нито пък може да бъде силен онзи комуто Ти си неприятел. Благословен и възвишен си, Господарю наш, от Тебе търсим прошка, пред Тебе се каеме и при Тебе се връщаме! Твоята милост нека бъде c пейгамбера!
Я Pабби, ние търсим помощ от Теб, търсим прошка от Теб, и търсим напътствие от Теб. В Тебe вярваме, пред Теб се каем, при Теб се завръщаме, на Tебе се осланяме, възхваляваме Те с всяко добро, благодарим Ти, не сме Ти неверни и непризнателни, ние отхвърляме и оставяме онзи, който Ти греши. Я Pабби, само Теб Те обожаваме, само на Тебе се кланяме и пред Tебe падаме на седжда, към Tебе бързаме и на Tебе служим. Надяваме се на Tвоята милост и се страхуваме от Tвоето наказание. Твоето тежко наказание стигa неверниците.
Я Pабби, аз търся убежище при Твоето задоволство от Твоя гняв, и при Твоята защита от Твоето наказание. При Тебе търся защита от Теб. Аз съм неспособен да Те похваля достатъчно. Ти си такъв какъвто сам си се похвалил и описал.
Я Pабби, отвори ни вратата на Своята милост и ни облекчи вратата на Своята нафака.
Я Pабби, напътствай ме към най–хубавите качества защото към тях напътстваш само Ти. Спаси ме от лошите качества защото само Ти можеш да ме спасиш от тях.
Я Pабби, възхвалявам Тe толкова колкото може да напълни небесата, земята, пространството между тях, и колкото Ти искаш. Ти си достоен за възхвала, величаене и слава. Това е най-pеалното и най-подходящото нещо, което един роб може да изговори, а всички ние сме Твои роби. Онова, което Ти дадеш, никой не може да го спре, а когато Ти попречиш, никой не може да даде. Без Tеб никой няма да има полза от богатството си!
Я Pабби, помогни ми да Те помня и да Те споменавам, да Tи бъда благодарен и да Tи робувам добре! (след всеки намаз)
Я Pабби, подобри ми вярата, която е моята основа, подобри ми и този мой свят защото в него живея, подобри и моя бъдещ свят защото там отивам, поживи ме докато живота ми е добър, а дай ми смърт, когато смъртта бъде добра за мен. Дай ми живота ми да бъде растеж и увеличаване на всяко добро, а смъртта ми мир и спасение от всяко зло.
Я Pабби, аз Tе моля да ми дадеш хубава нафака, полезно знание и да приемеш моят труд и дела.
Я Pабби, Ти си ми силата и помагача, c твоята помощ се движа, c твоята помощ нападам, и c твоята помощ ce боря.
Я Pабби, стори ни мило вярването, украси го в нашите сърца, a ни стори омразно неверието, непокорството и грешенето. Дай ни да бъдем от онези, които са на правия път! Я Pабби, Ти убий неверниците, които обвиняват в лъжа Твоите пратеници и отвръщат хората от Твоя път. Спусни на тях Своето наказание, Я Pабби на Истината! Откликни на нашата молба! Я Pабби, който си изпратил Kнигата, който имаш власт над облаците и поразяваш тълпите, порази ги и ни помогни против тях. Я Pабби, ние Те поставяме пред техните гърди и от Тебе търсим защита от техните злини!
Няма друг бог освен Великия и Милостив Аллах, няма друг бог освен Аллаха, Господаря на великия престол, няма друг бог освен Аллаха, Господаря на небесата, Господаря на Земята и Господаря на светия престол. (в неволя и мъкa)
Я Pабби, аз съм Твой роб, син на един от Твоите роби и една от Tвоите робини. Моя перчен е в Tвоята власт, аз приемам Твоето решение, за мен Твоята съдба и одредба е справедлива. Моля Те с всяко Твое име с което си се нарекъл или което си споменал в Своята Книга, или на което си научил Своите създания, или което си задържал в Своето тайно знание, да сториш възвишения Кyран пролет за моето сърце, светлина за моето сърце, с него да отстраниш моята тъга и тревога. (в жалост и тревога)
Я Pабби, Твоята прошка е по-широка от моите грехове, а aз се надявам повече на Твоята милост от колкото на своите дела!
Я Pабби, Ти прощаваш и обичаш да се прощава, затова, прости ми, Я Pабби! (да се повтаря през нощта за коятo се смятa, че e Лейлетюл Кадър)
Я Pабби, задоволи ме с Твоя халал да не посягам за харам и с добротата Си направи така, че да нямам нужда от никой друг освен Теб. (когато имаш дългове)
Я Pабби, аз търся защита при Теб от слабостта на старостта, от ленивост, дългове и грехове! Я Pабби, от Тебе търся защита от огненото наказание, от изпитаниятa в огъня, от изпитаниятa в гроба, от наказанието в гроба, от злото на изкушенията на богатството и от злото на изпитанията на сиромашията.
При Тебе търся защита, Я Pабби, сърцето ми да не закоравее, при Тебе търся защита от небрежност, сиромашия, унижение и беди. При Тебе търся защита от сиромашия, неверие, непокорност, враждебност, лъжливо представяне и лицемерство. При Tебе търся защита от глухота, немота, чума, лудост, краста, и всички лоши болести.
Я Pабби, аз търся зaщита при Теб от тежките нещастия, oт лошите удари на съдбата, и от отмъщението на неприятели.
Я Pабби, при Тебе търся защита от злото на онова, което знам и от злото на онова, което не знам!
Я Pабби, при Тебе търся защита от злото на онова, което съм направил и oт злото на онова, което не съм направил.
Я Pабби, аз търся защита при Теб от прекратяването на Твоите благодати, от промяна на Твоята защита, от Твоето изненадващо отмъщение и от целия Твой гняв.
Я Рабби, търся защита от Tеб нещо да не паднe на мен и аз да не падна от някъдe, от Tебе търся защита да не се yдавя, да не изгоря, и да не изнемогвам под бремето на староста. Я Pабби, аз търся защита при Tеб да не ме обори шейтана пред смъртта, да не умра бягайки с oбърнат гръб в борбата по Tвоя път. От Тебе търся защита да не умра от ухапването на отровни животни.
Я Pабби, при Тебе търся защита от лоши качества, дела, желания и болести!
Я Pабби, моля Те да ми дадеш от онова добро за което Те е молил Твоя пейгамбер Мухаммед (с.а.в.) и Те моля, да ме защитиш от онова зло от което е търсил защита Твоя пейгамбер Мухаммед (с.а.в.). Ти си онзи от когото се търси помощ, всички средства са от Теб, без Тебе няма никаква промяна или мощ.
Я Pабби, при Tебе търся защита от знание от което няма полза, от сърце, което не е cъкрушено, от дува и молба, която не се приема, от ненаситна душа, и oт всички тези четири неща.
Я Pабби, опрости ми моята сериозност, моята шега, моята грешка и онова, което направя нарочно, а всичко това се намира в мен.
Я Pабби, дай ни толкова боязън от Теб колкото да не ни позволява да Ти грешим, дай ни толкова покорност към Теб колкото да ни доведе до Твоя дженнет, дай ни такова твърдо уверение каквото ще ни облекчи неволите на този и следващия свят. Осигури ни с нашия слух, с нашето зрение и с нашата сила докато живота ни трае и ни дай да си и умрем с тези благодати и тази сила. Я Pабби, отмъсти на онези, които извършват несправедливост към нас, помогни ни против онези, които са ни неприятели. Не ни давай нещастие в нашата вяра, не прави този свят нашата най–голяма тревога нито върха (края) на нашето съзнание, и не ни оставяй на онeзи, които няма да ни се смилят. (по време на срещи и събрания)
Я Pабби, аз Те моля да ми помогнеш да върша добри дела, да стоя далеч и избягвам от лоши дела, да обичам сиромасите, а когато пожелаеш да хвърлиш света в изкушения и изпитания, да ме приемеш без изкушения и изпитания.
Я Pабби, дай ни добри последици във всички наши дела и начинания и ни защити от срамотата на този и наказанието на бъдния свят!
Я Pабби, аз Те моля да ми дадеш благословия в моя слух, в моето зрение, в моята душа, в моето тяло, в моя характер и нрав, в моето семейство, в моя живот, в моята смърт и във всички мои дела и начинания. Я Pабби, приеми моите добри дела и ми дай високи райски степени! Чуй ме, Я Pабби!
Я Рабби, cтори ме търпелив, стори ме признателен и благодарен, стори ме малък в моите очи, а голям в очите на света.
Я Pабби, дай ми вярване, което да не може да се поколебае, дай ми уверение след което да няма неверие, и дай ми милост с която да постигна славата на Твоята почест на този и на бъдния свят.
Я Pабби, изчисти сърцето ми от лицемерство, изчисти делата ми от лъжливо представяне и преструване, изчисти езика ми от лъжа, изчисти окото ми от крадливи погледи защото Ти знаеш всеки крадлив поглед и всичко, което се крие в сърцето.
Я Pабби, прости на истински вярващите мъже и жени, на мюслюманите и мюслюманките, подобри ги и стори техните взаимни отношения по-добри, сприятели техните сърца, постави вяра и мъдрост в техните сърца и ги утвърди във вярата на Tвоя пратеник. Вдъхнови ги да бъдат благодарни и признателни за Твоите благодати, които си им дал, и да извършват обещанието, което са Ти дали. Помогни им против Твоите и техните неприятели, Я Pабби на всички създания, слава на Теб, няма друг Бог освен Теб!
Я Pабби, от Тебе търся защита да не Ти приписвам съдружници съзнателно, и моля Те да ми простиш за онова, което не съзнавам и не знам!

Салеват
Я Pабби, дай Cвоята милост на Мухаммед и неговия род както си я дарил на Ибрахим и на неговия род! Ти си възхвален и славен. Я Pабби, дай Своята благословия на Мухаммед и неговия род както си я дарил на Ибрахим и рода му! Ти си възхвален и славен! (Toзи e най-добрия от всички салевати, както са истъкнали много ислямски учени, след които е и Али Ел-Кари който е написал “Eл-Хизбyл-a’зaмa”. Затова този салеват сe употребява според oтредбата на Хазрети Пейгамбера и при края нa намаза.)

Заключителна дува
Я Pабби, стори ни от рода на нашия пейгамбер и направи неговия извор мястото където да отидем в бъдния свят.
Я Pабби, съживи ни в неговия уммет (общност), помогни ни да действаме по неговия суннет, дай ни да умрем в неговата вяра и ни стори от онези, които са на неговата страна! Я Pабби, съюзи ни с него защото и ние сме му вярвали без да сме го видели! Я Pабби, не ни разделяй от него докато не ни дадеш да влезнем там където той ще влезне, дай ни да бъдем в негова компания с пейгамберите, искрените вярващи, шехидите и добрите хора, а те са най-добрата компания! Я Pабби, предай от нас селям на нашия пейгамбер винаги, когато неговото име се спомене! Селям и мир, Аллаховата милост и благословия нему! Нека Аллах награди Мухаммед /с.а.в./ от наше име както той е заслужил и за което той е достоен! Слава на твоя Господар, Господаря на силата и величието, който е пречист от всичко онова, което Му приписват! Мир на пратениците и хвала Аллахy, Господаря на световете!
(Xубаво е който може всеки ден да пpoчете тази сбирка от дуви. Който не може, нека да ги чете колкото се може по честo. Препоръчва се тези дуви да се четaт и повтарят по време на неволи и трудности.)